Землевпорядна компанія "Козацькі землі ЛТД"
Тел : +38 067 613-65-14 || +38 099 091-09-28
Землевпорядна компанія ТОВ “Козацькі землі ЛТД”, оцінка землі і нерухомості, оформлення землі, кадастровий номер, послуги БТІ
Отримати кадастровий номер на земельну ділянку
 • Кадастровий номер земельній ділянці необхідно присвоїти, якщо Ви отримали держакт на землю до 2002 року.
 • Вам необхідно перевірити, чи внесені дані про Вашу земельну ділянку до Державного земельного кадастру. Для цього використовуйте Кадастрову карту.
 • Ви можете звернутися до нас, якщо Ваш акт на землю без кадастрового номеру, ми виготовимо Вам технічну документацію із землеустрою, на підставі якої земельний реєстратор зможе присвоїти ділянці кадастровий номер.
 • Наші інженери-геодезисти виїзжають на місцевість і визначають координати Вашої землі, встановлюють межі ділянки і погоджують їх із суміжними землекористувачами.

Згідно з положеннями статті 50 Закону України «Про землеустрій» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки складається в разі зміни цільового призначення земельних ділянок або формування нових земельних ділянок, в тому числі в разі отримання безоплатно у власність або в користування на умовах оренди земельної ділянки із земель державної або комунальної власності.

Оформлення землі

РОЗРОБКА ТЕХНИЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Кадастровий номер


Необхідні документи...

Необхідні документи


 • дозвіл власника землі на розробку технічної документації по встановленню меж земельної ділянки, або проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
 • для фізичних осіб: копія паспорта, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • для юридичних осіб: завірені печаткою (за наявності) та підписом керівника зацікавленої особи копії установчих документів, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
 • якщо на ділянці розташовані об'єкти нерухомості, слід надати копію технічних паспортів на об'єкти нерухомості, а також копії документів, що підтверджують право власності Замовника на кожен з об'єктів нерухомості;
 • якщо є державний акт на право приватної власності на земельну ділянку, необхідно надати також копію державного акта;
 • в деяких випадках можуть знадобитися документи не зазначені в даному списку.

Приватизація земельної ділянки


Необхідні документи...

Необхідні документи


Приватизувати земельну ділянку, в залежності від цільового призначення та інших факторів можна двома способами:

 • для фізичних осіб: копія паспорта, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • для юридичних осіб: засвідчені печаткою (за наявності) та підписом керівника зацікавленої особи копії установчих документів, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
 • копію технічних паспортів на об'єкти нерухомості, а також копії документів, що підтверджують право власності Замовника на кожен з об'єктів нерухомості;
 • в деяких випадках можуть знадобитися документи не зазначені в даному списку.

Розділ (об'єднання) земельних ділянок


Необхідні документи...

Необхідні документи


 • нотаріально засвідчена згода на поділ чи об'єднання земельної ділянки заставодержателів, користувачів земельної ділянки (у разі знаходження земельної ділянки в заставі, користуванні), рішення суду;
 • згода власника земельної ділянки, для земель державної власності - органу, уповноваженого здійснювати розпорядження земельною ділянкою, на поділ чи об'єднання земельних ділянок користувачем (крім випадків поділу земельної ділянки у зв'язку з набуттям права власності на житловий будинок, розташований на ній);
 • копія правовстановлюючого документа на земельну ділянку (державний акт, договір оренди тощо);
 • якщо на ділянці розташовані об'єкти нерухомості, слід надати копію технічних паспортів на об'єкти нерухомості, а також копії документів, що підтверджують право власності Замовника на кожен з об'єктів нерухомості;
 • для фізичних осіб: копія паспорта, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • для юридичних осіб: засвідчені печаткою (за наявності) та підписом керівника зацікавленої особи копії установчих документів, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
 • в деяких випадках можуть знадобитися документи не зазначені в даному списку.

Оформлення земельної ділянки в оренду


Необхідні документи...

Необхідні документи


 • копія правовстановлюючого документа на земельну ділянку (державний акт, договір оренди тощо);
 • копії документів правового статусу об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд), розташованих на земельній ділянці;
 • копія матеріалів технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, якщо такі розташовані на земельній ділянці, завірені печаткою (за наявності) та підписом керівника зацікавленої особи;
 • для фізичних осіб: копія паспорта, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • для юридичних осіб: засвідчені печаткою (за наявності) та підписом керівника зацікавленої особи копії установчих документів, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
 • в деяких випадках можуть знадобитися документи не зазначені в даному списку.

Заміна сертифіката на право на земельну частку (пай) на правовстановлюючий документ


Необхідні документи...

Необхідні документи


 • копія сертифіката на земельний пай;
 • для фізичних осіб: копія паспорта, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • розпорядження районної держадміністрації про надання дозволу на виготовлення технічної документації;
 • cхема розпаювання та викопіювання з місцем розташування земельної ділянки, завірена відповідним органом місцевого самоврядування;
 • в деяких випадках можуть знадобитися документи не зазначені в даному списку.

Для проведення нотаріальних угод при переході права власності на земельну ділянку (дарування, спадщини, купівля-продаж та ін.)


Необхідні документи...

Необхідні документи


 • запит нотаріуса (для оформлення спадщини);
 • копія правовстановлюючого документа на земельну ділянку (державний акт, договір оренди тощо);
 • якщо на ділянці розташовані об'єкти нерухомості, слід надати копію технічних паспортів на об'єкти нерухомості, а також копії документів, що підтверджують право власності Замовника на кожен з об'єктів нерухомості;
 • для фізичних осіб: копія паспорта, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • в деяких випадках можуть знадобитися документи не зазначені в даному списку.


РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ ВІДВОДУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Зміна цільового призначення земельних ділянок


Необхідні документи...

Необхідні документи


 • нотаріально завірена копія заяви про зміну цільового призначення, рішення суду;
 • копія правовстановлюючого документа на земельну ділянку (державний акт, договір оренди тощо);
 • якщо земельна ділянка в комунальній або державній власності потрібен дозвіл на розробку проекту землеустрою;
 • копію клопотання (заяви) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі формування або зміни цільового призначення земельної ділянки за рахунок земель державної або комунальної власності);
 • якщо на ділянці розташовані об'єкти нерухомості, слід надати копію технічних паспортів на об'єкти нерухомості, а також копії документів, що підтверджують право власності Замовника на кожен з об'єктів нерухомості;
 • для фізичних осіб: копія паспорта, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • для юридичних осіб: засвідчені печаткою (за наявності) та підписом керівника зацікавленої особи копії установчих документів, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
 • в деяких випадках можуть знадобитися документи не зазначені в даному списку.

Формування нових земельних ділянок у власність (оренду) з земель державної або комунальної власності


Необхідні документи...

Необхідні документи


 • дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
 • копію клопотання (заяви) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі формування та / або зміни цільового призначення земельної ділянки за рахунок земель державної або комунальної власності);
 • копії правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна для об'єктів будівництва, по класу наслідків (відповідальності) відносяться до об'єктів з середніми і великими наслідками, які розташовані на земельній ділянці;
 • викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки);
 • для фізичних осіб: копія паспорта, копія довідки про прісвоєння ідентіфікаційного номера;
 • для юридичних осіб: засвідчені печаткою (за наявності) та підписом керівника зацікавленої особи копії установчих документів, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
 • в деяких випадках можуть знадобитися документи не зазначені в даному списку.

Створення і заповнення обмінних файлів формату XML

1. Отримання дозволу на розробку Проекту

З метою отримання дозволу на розробку проекту необхідно звернутися з клопотанням до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, передає земельні ділянки державної або комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України.

У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки.

У разі отримання вищезгаданого дозволу за рахунок земель державної власності сільськогосподарського призначення необхідно звернутися до розпорядника землі за місцем розташування земельної ділянки.

Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, передає земельні ділянки державної або комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні.


2. Розробка та узгодження Проекту

Нашою компанією проект розробляється за замовленням громадян відповідно до Закону України та в строки, що обумовлюються угодою сторін. Проект узгоджується в порядку, встановленому статтею 1861 Земельного Кодексу України, зокрема підлягає погодженню територіальним органом Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки та органами, що реалізують державну політику в сфері: охорони культурної спадщини, лісового господарства, водного господарства, охорони навколишнього середовища, містобудування і архітектури, у випадках передбачених зазначеною статтею.


3. Державна реєстрація земельної ділянки

Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється за місцем їх розташування відповідним Державним кадастровим реєстратором центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за заявою особи, якій за рішенням органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування надано дозвіл на розробку документації із землеустрою, які є підставою для формування земельної ділянки при передачі її у власність або користування із земель державної або комунальної власності, або уповноваженої ним особи.

На підтвердження державної реєстрації земельної ділянки заявнику безоплатно видається витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку який в подальшому буде підставою для реєстрації відповідного права на земельну ділянку.

При здійсненні державної реєстрації земельної ділянки їй присвоюється кадастровий номер. Для державної реєстрації земельної ділянки власник (користувач) або його представник подає державному кадастровому реєстратору наступні документи:

 • заяву встановленого зразка;
 • узгоджений і затверджений Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
 • спеціальний електронний обмінний файл (XML-файл).

4. Затвердження Проекту

Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність або користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Кодексу, у двотижневий строк з дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації по закону - після отримання позитивного висновку такої експертизи) приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність або користування.

Рішення про затвердження проекту є одночасно рішенням про передачу зазначеної земельної ділянки у власність або користування.

Відмова органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у передачі земельної ділянки у власність або в користування, або залишення клопотання без розгляду можуть бути оскаржені до суду.


5. Реєстрація права на земельну ділянку в реєстраційній службі Укрдержреєстру

Державна реєстрація прав на земельні ділянки проводиться після державної реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі.

Державної реєстрації прав шляхом внесення записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно проводять орган державної реєстрації прав та нотаріус як спеціальний суб'єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно.

Для отримання свідоцтва (виписки) про право власності (користування) на земельну ділянку необхідно звернутися в реєстраційну службу за місцем знаходження земельної.

Відповідно до статті 125 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку, право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

АДРЕСИ І КОНТАКТИ ОФІСІВ
69019 м. Запоріжжя
вул. Незалежної України, 39-а, оф. 13
(колишня вул. 40 років Рад. України, 39-а, оф.13)

Tel: +38 067 613-65-14
+38 099 091-09-28
Email: kozak_zemli@ukr.net
70002 м. Вільнянск
вул. Бочарова, 16, перший поверх, центральний вхід Укрпошти
Tel: +38(095)784-86-48
+38(095)351-15-14
Email: t0957848648@ukr.net
МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ ГОЛОВНОГО ОФІСУ